Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski

Najnowsze badania IRG SGH – I kwartał 2019

W I kwartale 2019 r. odnotowano pogorszenie koniunktury w gospodarce polskiej. Wartość barometru IRG SGH w I kwartale 2019 r. wynosi -4,4 pkt. Dodatnie wartości przyjęły tylko wskaźniki koniunktury w handlu i sektorze bankowym. Dla przemysłu przetwórczego, budownictwa, rolnictwa, transportu i gospodarstw domowych wskaźniki koniunktury przyjęły wartości ujemne. Najniższą wartość, -17 pkt., wskaźnik koniunktury przyjął dla rolnictwa, najwyższą wartość, 9,1 pkt., dla handlu.

więcej

Kapituła Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020

18 stycznia 2019 r. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołał Kapitułę Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020. Wśród członków kapituły są dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, prorektor ds. nauki i zarządzania (przewodniczący) oraz prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

więcej

Wizyta ministra Jarosława Gowina w SGH

22 stycznia 2019 na zaproszenie rektora SGH prof. Marka Rockiego uczelnię odwiedził wicepremier RP, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W spotkaniu udział wzięli także prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak oraz kanclerz dr Marcin Dąbrowski. Władze uczelni podziękowały ministrowi za dofinansowanie budowy gmachu naukowo-dydaktycznego przy ul. Batorego. Dotacja na ten cel wynosi 30 milionów złotych. Rozmowa dotyczyła także spraw bieżących związanych z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

więcej

Prof. Paul H. Dembiński odebrał doktorat honoris causa SGH

16 stycznia 2019 prof. Paul H. Dembiński, wybitny ekonomista, którego działalność naukowa wywarła trwały wpływ na dostrzeganie aspektów społecznych w naukach o finansach, odebrał tytuł doktora honoris causa SGH. Profesor Paul. H. Dembiński jest 29 osobą wyróżnioną doktorem honoris causa najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce. Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

więcej

Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

Społeczność akademicka uczelni warszawskich jest wstrząśnięta informacją o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia.

więcej

Dr Z. Szweda-Lewandowska: O sytuacji seniorów

O sytuacji seniorów w Polsce i ich opiekunów mówi dr Zofia Szweda-Lewandowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej

Prof. D. Gajewski: O budżecie państwa na 2019 r.

- Jeżeli przeanalizujemy państwa Europy środkowo-wschodniej, to widać, że już przygotowują się na pewnego rodzaju spowolnienie - wyjaśnia prof. Dominik Gajewski ze Szkoły Głównej Handlowej. - Być może rząd wychodzi z założenia, że to spowolnienie przyjdzie zdecydowanie później, niż byśmy chcieli - dodaje.

więcej

Prof. A. Rzońca: o przyszłości gospodarczej lubelskiego

Rozwój gospodarczy regionu w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz nowej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego to temat rozmów marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członka zarządu Marcina Jabłońskiego z wybitnym ekonomistą prof. Andrzejem Rzońcą.

więcej

Dr P. Biskup: brexit dla unijnych firm

Niebezpieczne gry polityków, nierówności społeczne, splot interesów gospodarczych i utrata tożsamości narodowej. Scenariusze i przyczyny brexitu analizuje dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

więcej

Dr M. Kozińska: Resolution po polsku

Choć wiedza na temat resolution wśród społeczeństwa jest niska, to wolą unijnych decydentów ma ono stać się standardową procedurą postępowania wobec banków w kryzysie – pisze w „Gazecie Bankowej” dr Magdalena Kozińska ze Szkoły Głównej Handlowej

więcej

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska zastępcą przewodniczącego KNF

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska oraz Rafał Mikusiński – nowi zastępcy przewodniczącego KNF.

więcej

Statuetka za współpracę z SGH

PKO Bank Polski otrzymał podziękowanie oraz statuetkę za współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Okazją było 20-lecie istnienia Klubu Partnerów tej uczelni.

więcej

Prof. Paul Dembiński doktorem honoris causa SGH

16 stycznia br. w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Dembiński otrzymał z rąk rektora tej uczelni, prof. Marka Rockiego, dyplom doktora honoris causa SGH.

więcej

o akcji charytatywnej „Drugie Życie”

Gościem audycji była Klaudia Budzanowska z Niezależnego Zrzeszenia Studentów SGH w Warszawie.

więcej

Studia MBA - moda czy konieczność?

Rozmowa z prof. Rafałem Mrówką, kierownikiem programu MBA-SGH

więcej

SGH na pierwszym miejscu kuźni prezesów „Rzeczpospolitej”

W najnowszej edycji rankingu „Kuźnia prezesów” opublikowanej 20 grudnia przez dziennik „Rzeczpospolita” SGH zajęła pierwsze miejsce. Na podstawie analizy wykształcenia szefów największych przedsiębiorstw z tegorocznej Listy 2000, która objęła ponad 570 firm, po raz pierwszy tytuł największej kuźni prezesów zdobyła uczelnia ekonomiczna – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wyprzedzając Politechnikę Warszawską i Akademię Górniczo-Hutniczą.

więcej

Trzecie zwycięstwo SGH w rankingu „Rzeczpospolitej”

W rankingu najlepszych uczelni i wydziałów ekonomicznych zorganizowanym przez „Rzeczpospolitą” SGH zajęła pierwsze miejsce w grupie uczelni po raz trzeci z rzędu. Kapituła rankingu oceniała szkoły wyższe w czterech kategoriach – jakość nauczania, umiędzynarodowienie, potencjał naukowy oraz kariery absolwentów – na podstawie danych dostarczonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

więcej

Kolejny awans SGH w rankingu dziennika Financial Times

Dziennik „Financial Times” – jak co roku we wrześniu – opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania „Global Masters In Management”. Dwa programy magisterskie oferowane przez SGH znalazły się w światowej czołówce. CEMS Master In Management współorganizowany przez jedyną polską uczelnię ekonomiczną obecną w sojuszu CEMS utrzymał 9. miejsce, natomiast „tradycyjny” kierunek zarządzanie awansował po raz drugi z rzędu -- tym razem z 68. miejsca na 59. Obecność w setce najlepszych potwierdza wysoką jakość kształcenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i renomę, jaką cieszą się jej absolwenci na rynku pracy.

więcej

CEMBA na 1. miejscu rankingu Perspektyw

Program Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez SGH we współpracy z University of Quebec w Montrealu po raz kolejny z rzędu zajął pierwsze miejsce w rankingu programów MBA fundacji „Perspektywy” zdobywając 100 punktów. Nasz drugi program – MBA-SGH – w tym roku uplasował się na 7. miejscu. Kapituła oceniła 31 programów MBA oferowanych w Polsce. O pozycji w rankingu decydowały m.in. opinie absolwentów, kadra dydaktyczna, merytoryczne cechy programu czy preferencje pracodawców. W ocenie pracodawców oba programy z SGH zajmują dwa pierwsze miejsca, zdecydowanie wyprzedzając konkurencję.

więcej

Perspektywy: SGH ponownie z najlepszymi wynikami

W tegorocznym rankingu „Perspektyw” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny z rzędu zajęła wszystkie trzy pierwsze miejsca w kategorii kierunków ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. SGH ponownie jest najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce (z wynikiem ogólnym 58.6). Bez zmian również w ogólnym rankingu uczelni: ponownie uplasowaliśmy się na 12. miejscu. Ranking uczelni akademickich przygotowuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” pod nadzorem kapituły, której przewodniczy prof. Michał Kleiber.

więcej

 

 Newsletter SGH

 
 
 

 Multimedia

 
 

 Logotypy

 

​Każdy projekt graficzny z logo SGH zamawiany lub wykonywany przez jednostki uczelni czy też firmy i organizacje zewnętrzne musi zostać zaakceptowany przez Dział Promocji i Rekrutacji SGH pod kątem poprawności użycia znaków. Poznaj zasady i pobierz pliki.

WWW.SGH.WAW.PL/LOGO

 

 
 

 Kontakt z ekspertem

 
Kontakt z ekspertem SGH przez Dział Promocji i Rekrutacji:
media@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 95 34 
       +48 22 564 99 47
 

 Rzecznik prasowy

 
dr_piotr_karwowski.jpg

dr Piotr Karwowski


rzecznik@sgh.waw.pl
tel.: +48 691 112 448