Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

„Polityka publiczna a kapitał ludzki" - konferencja

2017-02-02 IGS-KES kategoria: konferencja 

U podstaw decyzji o uruchomieniu konferencji legło nasze przekonanie, że na uczelniach zanika instytucja seminariów badawczych stwarzających okazję do wymiany poglądów i prezentacji najnowszych dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych członków wspólnoty akademickiej. W szczególności ułomnie zaspokajane są potrzeby najmłodszych pracowników nauki przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacje. Dlatego chcemy uruchomić cykliczną, ogólnopolską konferencję, o roboczym, nieodświętnym charakterze, poświęconą zagadnieniom, na których koncentrują się zainteresowania Instytutu Gospodarstwa Społecznego, tzn. na polityce publicznej i jej roli w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Zaproszenia do udziału w konferencji kierować będziemy do wybitnych uczonych, powierzając im referaty w sesji pierwszej konferencji oraz do młodych adeptów nauki, doktorantów, proponując im prezentacje własnych dokonań i poddanie ich pod dyskusję w sesji drugiej.

Konferencja rozpoczyna działalność w latach jubileuszowych 100-lecia Instytutu Gospodarstwa Społecznego i 50-lecia Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji​​​

Archiwum