Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

Pożegnanie prof. dr hab. Ireny Hejduk

2018-08-27 dpir kategoria: informacja 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 24 sierpnia 2018 r. prof. dr. hab. Ireny Hejduk. Prof. dr hab. Irena Hejduk była profesorem zwyczajnym w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, kierownikiem Zakładu e–Biznesu, a w przeszłości kierowała Katedrą Systemów Zarządzania w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Profesor Irena Hejduk, wraz z kręgiem współpracowników, skupiała uwagę badawczą na zarządzaniu wiedzą i zaufaniem. Również w dydaktyce Pani Profesor kładła duży nacisk na uwzględnienie nowych nurtów, opisujących zmieniające się zachowanie konsumentów, funkcjonowanie firm oraz rynków. To pod Jej kierownictwem opracowano w SGH kierunek studiów magisterskich „e-biznes”. Profesor Irena Hejduk nie spoczywała na laurach: we współpracy z firmą Microsoft współtworzyła studia podyplomowe poświęcone „cloud computingowi”. Krótko potem zainteresowanie technologiami chmurowymi w naturalny sposób rozszerzyła o problematykę zastosowań rzeczywistości wirtualnej. Profesor chętnie współpracowała z doktorantami, którym zaszczepiała zainteresowanie zastosowaniami nowoczesnych technologii w zarządzaniu.
 
Profesor Irena Hejduk była zwolenniczką nauki rozwiązującej konkretne problemy. Wielokrotnie krytykowała podejście naukowe, którego rezultatem jest stworzenie setnej definicji omawianego od dłuższego czasu pojęcia. Sama raczej była zwolenniczką zastosowania wiedzy w różnych obszarach aktywności biznesowej i społecznej. Przykładem takiego przedsięwzięcia o wdrożeniowym, czy wręcz pozytywistycznym, charakterze jest niedawny projekt aplikacji mobilnej przeznaczonej dla pracowników budowlanych przybliżającej im podstawowe zasady BHP.
 
Odeszła od nas osoba bliska, współpracownik, wybitny naukowiec i ceniony nauczyciel, ale przede wszystkim przyjaciel nas i wszystkich tych, których spotykała na swojej drodze. Pani Profesor była źródłem inspiracji, pogody ducha oraz energii. Motywowała do wciąż nowych wyzwań i przygód. W akademii, jak i w życiu osobistym była niezaprzeczalnym spiritus movens.

Archiwum