Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

Najnowsze badania IRG SGH – I kwartał 2019

2019-02-14 IRG kategoria: informacja 


barometr kw 1 2019.jpg

W I kwartale 2019 r. odnotowano pogorszenie koniunktury w gospodarce polskiej. Wartość barometru IRG SGH w I kwartale 2019 r. wynosi -4,4 pkt. Dodatnie wartości przyjęły tylko wskaźniki koniunktury w handlu i sektorze bankowym. Dla przemysłu przetwórczego,  budownictwa, rolnictwa, transportu i gospodarstw domowych wskaźniki koniunktury przyjęły wartości ujemne. Najniższą wartość, -17 pkt., wskaźnik koniunktury  przyjął dla rolnictwa, najwyższą wartość, 9,1 pkt., dla handlu.

W ujęciu kwartalnym wartość barometru zmniejszyła się o 2,7 pkt. Jest to zmiana typowa dla tej pory roku. Odnotowany spadek jest nieco mniejszy niż przed rokiem. Największe pogorszenie koniunktury nastąpiło w sektorze bankowym; wartość wskaźnika zmniejszyła się o prawie 28 pkt. Mniejsze, jednak znaczące spadki miały miejsce w  rolnictwie i transporcie samochodowym. Poprawę koniunktury w porównaniu do ubiegłego kwartału odnotowano jedynie w handlu i gospodarstwach domowych, przy czym w handlu o 12,2 pkt., a w gospodarstwach domowych o 3,2 pkt. 

W skali roku wartość barometru spadła o 4,1 pkt. Jest to skutek spadku wartości wskaźników koniunktury we wszystkich, poza handlem, badanych sektorach gospodarki. Analiza zarówno kwartalnych, jak i rocznych zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych branżach wskazuje na negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych. Utrzymuje się ono od 2018 r. W kolejnym kwartale należy oczekiwać pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych.  Trudno jednak oczekiwać, iż doprowadzi ono do  poprawy koniunktury. Gospodarka polska weszła w fazę spadku aktywności gospodarczej.

Więcej informacji: Koniunktura gospodarczaArchiwum